Dades Identificatives

De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD ), s’informa als usuaris que www.joltravic.com és un domini d’Internet titularitat de l’empresa indicada a continuació (en endavant el titular), sent aquesta la titular dels continguts publicats a través del portal i la responsable del tractament de les dades recaptades a través de la mateixa.

Joltravic
CIF/NIF. 20044661T
C/ Verge de la Consolació 11.
46838 Llutxent
info@joltravic.com

Condicions generals d’accés

Mitjançant aquest avís legal s’informa als usuaris de les condicions generals, per a l’accés i consulta dels serveis que ofereix el portal. El titular es reserva el dret de modificar sense previ avís.
L’accés i utilització d’aquests serveis, per part dels visitants o usuaris, suposa l’acceptació plena i sense reserves d’aquestes condicions generals.

Política d’enllaços

El Portal posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç, que permeten als Usuaris accedir a llocs i pàgines web pertanyents o gestionades per tercers. La instal · lació d’aquests enllaços, al Portal té per objecte millorar el contingut del web.
L’establiment de l’enllaç no implica l’existència de cap relació entre el titular i el propietari de la pàgina web enllaçada, com tampoc l’aprovació per part del titular dels seus continguts i / o serveis, sent el seu propietari l’únic responsable dels mateixos.
L’Usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents als portals enllaçats.
Per tot això, el titular no assumeix cap responsabilitat sobre la informació i serveis que puguin oferir-se a través d’aquestes pàgines enllaçades.

Drets de Propietat Intel · lectual i Industrial

La totalitat d’aquest lloc web, incloent tots els seus elements, en especial programari, textos, imatges animades o no, continguts, marques, logotips són propietat privada i es troben protegides per les lleis sobre Propietat Intel · lectual i Industrial.
En cap concepte, l’accés al portal implica una renúncia o cessió d’aquests drets, ni confereix cap dret d’utilització, reproducció, distribució, modificació o explotació, sense disposar del previ consentiment per escrit del titular.

Limitació de Responsabilitats

El titular declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar a l’usuari, a causa de:
· L’existència d’errors en l’accés al Portal, en el seu contingut o la falta d’actualització d’aquest,
· La presència de virus, o d’altres elements en la web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari
· La falta de disponibilitat i / o continuïtat del portal o dels serveis que s’ofereixen en el mateix,
· Que les transmissions d’informació a través d’Internet no siguin totalment segures.
· Contingències en la transmissió d’informació, com pèrdua de dades o accessos no autoritzats.

Seguretat

El titular ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, per tal d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Ús de les Cookies

S’informa que algunes de les pàgines del portal poden instal · lar cookies de forma automàtica al seu navegador. Si ho desitja, pot configurar el seu navegador de manera que l’avisi de les sol · licituds de col · locació de cookies o perquè les rebutgi per complet (pot accedir aquí per a més informació http://www.agpd.es o http://www.mityc.es).

Política de Privacitat

El titular tracta les dades que l’usuari facilita a través dels formularis que es publiquen al portal, sent els camps marcats amb arterisc obligatoris per poder atendre la seva sol · licitud. La resta de dades que es demanen amb caràcter no obligatori, seran utilitzades per millorar els serveis proposats.
Amb caràcter general, les dades són tractades de forma confidencial i incloses en un fitxer titularitat del titular, amb la finalitat de poder oferir un millor servei personalitzat. Les dades no són cedides a tercers sense disposar del previ consentiment de l’usuari.
L’usuari pot exercitar els drets d’accés, rectificació o cancel · lació i oposició, enviant un escrit ordinari o bé mitjançant correu electrònic al titular.

Llei aplicable. Jurisdicció competent

Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la legislació espanyola i se sotmeten a la jurisdicció que correspongui al titular.